Derek Blasberg: "Fashion family photo! @edwardenninful @karliekloss @lilymdonaldson@JasonWu @bryanboy SHE BETTER WORK! ” [via Instagram]