Tyga with Nicki Minaj :"Thanks to every1 that came out to be  apart of tour.” [via Instagram]